BÁO GIÁ TẤM ỐP TƯỜNG NHỰA PVC-NANO MỚI NHẤT 2021

BÁO GIÁ SẢN PHẨM TAKA

1. BÁO GIÁ SẢN PHẨM TẤM ỐP PVC CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 TAKA 001

Tấm ốp tường PVC vân gỗ

2900x400x9 mm Tấm ốp PVC vân gỗ Tấm 220,000 vnđ
2 TAKA 013 Tấm ốp tường PVC vân gỗ keo 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân gỗ keo Tấm 220,000 vnđ
3 TAKA 015 Tấm ốp tường PVC vân sơn trắng 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC sơn trắng Tấm 220,000 vnđ
4 TAKA 022 Tấm ốp tường PVC vân đá 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân đá Tấm 220,000 vnđ
5 TAKA 028 Tấm ốp tường PVC vân giấy 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân giấy Tấm 220,000 vnđ
6 TAKA 031 Tấm ốp tường PVC vân gỗ sẫm 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân gỗ sẫm Tấm 220,000 vnđ
7 TAKA 045 Tấm ốp tường PVC vân giấy vàng kim 3000x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân giấy vàng kim Tấm 227,000 vnđ
8 TAKA 053 Tấm ốp tường PVC vân gỗ sồi trắng 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân gỗ sồi Tấm 220,000 vnđ
9 TAKA 054 Tấm ốp tường PVC vân gỗ 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC vân gỗ xoan Tấm 220,000 vnđ
10 TAKA 081 Tấm ốp tường PVC sơn xanh 2900x400x9 mm Tấm ốp tường PVC sơn xanh Tấm 220,000 vnđ

 

2. BÁO GIÁ SẢN PHẨM TẤM ỐP LAM SÓNG PVC CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 TAKA 201 Lam sóng cao vân đỏ nâu 3000x204x30 mm Lam sóng cao vân đỏ nâu Tấm 246,000 vnđ
2 TAKA 202 Lam sóng cao vân vàng nâu 3000x204x30 mm Lam sóng cao vân vàng nâu Tấm 246,000 vnđ
3 TAKA 203 Lam sóng cao vân nâu sẫm 3000x204x30 mm Lam sóng cao vân nâu sẫm Tấm 246,000 vnđ
4 TAKA 204 Lam sóng thấp vân nâu sẫm 3000x206x15 mm Lam sóng thấp vân nâu sẫm Tấm 173,000 vnđ
5 TAKA 205 Lam sóng thấp vân vàng nâu 3000x206x15 mm Lam sóng thấp vân vàng nâu Tấm 173,000 vnđ
6 TAKA 207 Lam 5 sóng vân gỗ cháy 3000x150x8 mm Lam 5 sóng thấp vân gỗ cháy Tấm 141,000 vnđ
7 TAKA 208 Lam 5 sóng vân gỗ 3000x150x8 mm Lam 5 sóng thấp vân gỗ Tấm 141,000 vnđ
8 TAKA 209 Lam 5 sóng vân gỗ sẫm 3000x150x8 mm Lam 5 sóng thấp vân gỗ sẫm Tấm 141,000 vnđ
9 TAKA 210 Lam sóng thấp vân gỗ xoan 3000x206x15 mm Lam sóng thấp vân gỗ xoan Tấm 173,000 vnđ
10 TAKA 211 Lam sóng thấp vân vàng sẫm 3000x206x15 mm Lam sóng thấp vân vàng sẫm Tấm 173,000 vnđ
11 TAKA 212 Lam sóng thấp vân vàng nhạt 3000x206x15 mm Lam sóng thấp vân gỗ vàng nhạt Tấm 173,000 vnđ

 

3. BÁO GIÁ SÀN NHỰA SPC CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 TAKA 501 Sàn nhựa SPC vân gỗ sẫm 1220x150x4 mm Sàn nhựa SPC vân gỗ sẫm Mét vuông 288,000 vnđ
2 TAKA 502 Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu 1220x150x4 mm Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu Mét vuông 288,000 vnđ
3 TAKA 503 Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu trắng 1220x150x4 mm Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu trắng Mét vuông 288,000 vnđ
4 TAKA 504 Sàn nhựa SPC vân gỗ vàng nâu 1220x150x4 mm Sàn nhựa SPC vân gỗ vàng nâu Mét vuông 288,000 vnđ
5 TAKA 505 Sàn nhựa SPC vân gỗ xám 1220x150x4 mm Sàn nhựa SPC vân gỗ xám Mét vuông 288,000 vnđ

 

4. BÁO GIÁ NẸP CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 TAKA 101 Nẹp góc dương vân trắng 3000x15x3 mm NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN SƠN TRẮNG Thanh

86,000 vnđ

2 TAKA 102 Nẹp góc dương vân gỗ 3000x15x3 mm NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN GỖ SẪM Thanh 86,000 vnđ
3 TAKA 111 Nẹp góc dương vân gỗ keo 3000x15x3 mm NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN GỖ KEO Thanh 86,000 vnđ
4 TAKA 103 Nẹp góc âm vân trắng 3000x35x15 mm NẸP GÓC ÂM PVC VÂN SƠN TRẮNG Thanh 86,000 vnđ
5 TAKA 104 Nẹp góc âm vân gỗ 3000x35x15 mm NẸP GÓC ÂM PVC VÂN GỖ Thanh 86,000 vnđ
6 TAKA 112 Nẹp góc âm vân gỗ keo 3000x35x15 mm NẸP GÓC ÂM PVC VÂN KEO Thanh 86,000 vnđ
7 TAKA 105 Nẹp kết thúc vân trắng 3000x40x15 mm NẸP KẾT THÚC PVC VÂN TRẮNG Thanh 86,000 vnđ
8 TAKA 106 Nẹp kết thúc vân gỗ 3000x40x15 mm NẸP KẾT THÚC PVC VÂN GỖ Thanh 86,000 vnđ
9 TAKA 107 Nẹp trung gian 3000x40x10 mm NẸP TRUNG GIAN Thanh 86,000 vnđ

 

5. BÁO GIÁ PHÀO CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 TAKA 113 Phào cân vân gỗ 3000x60x15 mm PHÀO CÂN PVC VÂN GỖ Thanh 143,000 vnđ
2 TAKA 114 Phào cân vân đá 3000x60x15 mm PHÀO CÂN PVC VÂN ĐÁ Thanh 143,000 vnđ
3 TAKA 707 Phào cổ trần vân gỗ 3000x100x17 mm Phào cổ trần PVC vân gỗ Thanh 166,000 vnđ
4 TAKA 708 Phào cổ trần vân đá 3000x100x17 mm Phào cổ trần PVC vân đá Thanh 166,000 vnđ
5 TAKA 709 Phào chân tường vân gỗ 3000x100x17 mm PHÀO CHÂN TƯỜNG PVC VÂN GỖ Thanh 166,000 vnđ
6 TAKA 710 Phào chân tường vân đá 3000x100x17 mm PHÀO CHÂN TƯỜNG VÂN ĐÁ Thanh 166,000 vnđ
7 TAKA 711 Phào khung tranh vân gỗ 3000x60x20 mm Phào khung tranh PVC vân gỗ Thanh 143,000 vnđ
8 TAKA 712 Phào khung tranh vân đá 3000x60x20 mm Phào khung tranh PVC vân đá Thanh 143,000 vnđ

 

6. BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CỦA TAKA

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƠN VỊ GIÁ
1 Ke innox 40x25 mm Ke innox của taka cái 1,100 vnđ
2 Keo  400x50 mm Keo TAKA lọ 48,000 vnđ