Công Trình sửa toàn bộ nội thất nhà dân Hòa Bình

Địa chỉ: Quốc lộ 21A, Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình,, Việt Nam, Hòa Bình, 350000, Việt Nam

Đặc điểm: đã trùng tu lại nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được.