Báo giá tấm nhựa ốp pvc mới nhất 2022 | Tấm nhựa ốp tường giá rẻ chất lượng cao

1. Báo giá tấm nhựa ốp tường của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 001

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 001

263,000 vnđ /Mét vuông

2 TAKA 013

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 013 263,000 vnđ /Mét vuông
3 TAKA 015

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân màu trắng mã taka 015 263,000 vnđ /Mét vuông
4 TAKA 022

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka 022 263,000 vnđ /Mét vuông
5 TAKA 028

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân giấy mã taka 028 263,000 vnđ /Mét vuông
6 TAKA 031

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 031 263,000 vnđ /Mét vuông
7 TAKA 045

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân giấy vàng kim mã taka 045 263,000 vnđ /Mét vuông
8 TAKA 052

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 052 263,000 vnđ /Mét vuông
9 TAKA 053

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 053 263,000 vnđ /Mét vuông
10 TAKA 054

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 054 263,000 vnđ /Mét vuông
11 TAKA 081

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân xanh ngọc mã taka 081 263,000 vnđ /Mét vuông
12 TAKA SC01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc01 163,000 vnđ /Mét vuông
13 TAKA SC05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc05 163,000 vnđ /Mét vuông
14 TAKA SC07

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc07 163,000 vnđ /Mét vuông
15 TAKA SC08

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc08 163,000 vnđ /Mét vuông
16 TAKA SS01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss01 163,000 vnđ /Mét vuông
17 TAKA SS02

Dài:3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss02 163,000 vnđ /Mét vuông
18 TAKA RS05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka rs05 163,000 vnđ /Mét vuông

 

2. Báo giá tấm ốp pvc lam sóng của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 201

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
2 TAKA 202

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
3 TAKA 203

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
4 TAKA 204

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
5 TAKA 209

Dài: 3000 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 8 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
6 TAKA 210

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
7 TAKA 211

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
8 TAKA 212

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
9 TAKA 213

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm

 

3. Báo giá nẹp pvc của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 101

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân sơn trắng mã Taka 101 86,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 102

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ mã Taka 102 86,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 111

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ keo mã taka 111 86,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 119

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ sồi mã Taka 119 86,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 103 Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ trắng mã Taka 103 86,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 104

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ mã taka 104 86,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 112

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ keo mã Taka 112 86,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 118

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ sồi mã Taka 118 86,000 vnđ /Thanh
9 TAKA 105

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân sơn trắng mã Taka 105 86,000 vnđ /Thanh
10 TAKA 106

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ mã Taka 106 86,000 vnđ /Thanh
11 TAKA 116

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ keo mã Taka 116 86,000 vnđ /Thanh
12 TAKA 120

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ sồi mã Taka 120 86,000 vnđ /Thanh
13 TAKA 107

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân sơn trắng mã Taka 107 86,000 vnđ /Thanh
14 TAKA 115

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ mã Taka 115 86,000 vnđ /Thanh
15 TAKA 117

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ keo mã Taka 117 86,000 vnđ /Thanh
16 TAKA 121

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ sồi mã Taka 121 86,000 vnđ /Thanh

 

4. Báo giá phào chỉ của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 113

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

phào cân pvc vân gỗ mã Taka 113 143,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 114

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

phào cân pvc vân đá mã Taka 114 143,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 707

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần pvc vân gỗ mã Taka 707 171,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 708

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần pvc vân đá mã Taka 708 171,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 709

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào chân tường pvc vân gỗ mã Taka 709 171,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 710

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào chân tường pvc vân đá mã Taka 710 171,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 711

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung trành pvc 6cm vân gỗ mã Taka 711 143,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 712

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung trành pvc 6m vân đá mã Taka 712 143,000 vnđ /Thanh

 

5. Báo giá phụ kiện của takadecor

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 Ke innox

Dài: 40 mm

Rộng: 30 mm

Dày: 1 mm

Keo innox 1,100 vnđ/Cái
2 Keo 

Dài: 400 mm

Rộng: 30 mm

Thể tích: 400ml

Keo xây dựng đa năng Taka Bond 60,000 vnđ/Lọ

 

Bình luận

 • avatar

  Hello World! https://helloworld.com?hs=596b88c54a1ee37461774dfdf4c43eed&
  .
  iec7x8
 • avatar

  tuấn anh lê
  .
  Báo giá cho thợ với bạn ơi
 • avatar

  zooniourn
  .
  [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Caurmn The creators of this test were interested in clinical scales they developed different clinical scales. Baagou Viagra Junge Leute cialis online india Acheter Viagra Marseille https://bestadalafil.com/ - cheap cialis online canadian pharmacy
 • avatar

  Nguyễn Nhật Minh
  .
  Quan tâm đến sản phẩm gửi báo giá cho mình nhé
 • avatar

  Phan Long
  .
  Shop có thi công hoàn thiện không ạ
 • avatar

  Nhật Long Lê
  .
  Mình đang muốn làm trần bằng tấm ốp tường pvc tư vấn cho mình nhé.
 • avatar

  Trần Thọ Bằng
  .
  Ở thái nguyên có đại lý có tấm ốp tường nhựa này chưa ạ, check tin nhắn mình trong page nha.

Viết bình luận