Báo giá tấm nhựa ốp pvc mới nhất 2022 | Tấm nhựa ốp tường giá rẻ chất lượng cao

1. Báo giá tấm nhựa ốp tường của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 001

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 001

263,000 vnđ /Mét vuông

2 TAKA 013

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 013 263,000 vnđ /Mét vuông
3 TAKA 015

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân màu trắng mã taka 015 263,000 vnđ /Mét vuông
4 TAKA 022

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka 022 263,000 vnđ /Mét vuông
5 TAKA 028

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân giấy mã taka 028 263,000 vnđ /Mét vuông
6 TAKA 031

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 031 263,000 vnđ /Mét vuông
7 TAKA 045

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân giấy vàng kim mã taka 045 263,000 vnđ /Mét vuông
8 TAKA 052

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 052 263,000 vnđ /Mét vuông
9 TAKA 053

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 053 263,000 vnđ /Mét vuông
10 TAKA 054

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka 054 263,000 vnđ /Mét vuông
11 TAKA 081

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân xanh ngọc mã taka 081 263,000 vnđ /Mét vuông
12 TAKA SC01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc01 163,000 vnđ /Mét vuông
13 TAKA SC05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc05 163,000 vnđ /Mét vuông
14 TAKA SC07

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc07 163,000 vnđ /Mét vuông
15 TAKA SC08

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân gỗ mã taka sc08 163,000 vnđ /Mét vuông
16 TAKA SS01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss01 163,000 vnđ /Mét vuông
17 TAKA SS02

Dài:3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka ss02 163,000 vnđ /Mét vuông
18 TAKA RS05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm nhựa ốp tường vân đá mã taka rs05 163,000 vnđ /Mét vuông

 

2. Báo giá tấm ốp pvc lam sóng của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 201

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
2 TAKA 202

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
3 TAKA 203

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
4 TAKA 204

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
5 TAKA 209

Dài: 3000 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 8 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
6 TAKA 210

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
7 TAKA 211

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
8 TAKA 212

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm
9 TAKA 213

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 193,000 vnđ /Tấm

 

3. Báo giá nẹp pvc của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 101

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân sơn trắng mã Taka 101 86,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 102

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ mã Taka 102 86,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 111

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ keo mã taka 111 86,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 119

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc dương pvc vân gỗ sồi mã Taka 119 86,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 103 Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ trắng mã Taka 103 86,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 104

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ mã taka 104 86,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 112

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ keo mã Taka 112 86,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 118

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm pvc vân gỗ sồi mã Taka 118 86,000 vnđ /Thanh
9 TAKA 105

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân sơn trắng mã Taka 105 86,000 vnđ /Thanh
10 TAKA 106

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ mã Taka 106 86,000 vnđ /Thanh
11 TAKA 116

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ keo mã Taka 116 86,000 vnđ /Thanh
12 TAKA 120

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

Nẹp kết thúc pvc vân gỗ sồi mã Taka 120 86,000 vnđ /Thanh
13 TAKA 107

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân sơn trắng mã Taka 107 86,000 vnđ /Thanh
14 TAKA 115

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ mã Taka 115 86,000 vnđ /Thanh
15 TAKA 117

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ keo mã Taka 117 86,000 vnđ /Thanh
16 TAKA 121

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc vân gỗ sồi mã Taka 121 86,000 vnđ /Thanh

 

4. Báo giá phào chỉ của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 113

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

phào cân pvc vân gỗ mã Taka 113 143,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 114

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

phào cân pvc vân đá mã Taka 114 143,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 707

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần pvc vân gỗ mã Taka 707 171,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 708

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần pvc vân đá mã Taka 708 171,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 709

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào chân tường pvc vân gỗ mã Taka 709 171,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 710

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào chân tường pvc vân đá mã Taka 710 171,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 711

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung trành pvc 6cm vân gỗ mã Taka 711 143,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 712

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung trành pvc 6m vân đá mã Taka 712 143,000 vnđ /Thanh

 

5. Báo giá phụ kiện của takadecor

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 Ke innox

Dài: 40 mm

Rộng: 30 mm

Dày: 1 mm

Keo innox 1,100 vnđ/Cái
2 Keo 

Dài: 400 mm

Rộng: 30 mm

Thể tích: 400ml

Keo xây dựng đa năng Taka Bond 60,000 vnđ/Lọ

 

Bình luận

 • avatar

  zooniourn
  .
  [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Caurmn The creators of this test were interested in clinical scales they developed different clinical scales. Baagou Viagra Junge Leute cialis online india Acheter Viagra Marseille https://bestadalafil.com/ - cheap cialis online canadian pharmacy
 • avatar

  Nguyễn Nhật Minh
  .
  Quan tâm đến sản phẩm gửi báo giá cho mình nhé
 • avatar

  Phan Long
  .
  Shop có thi công hoàn thiện không ạ
 • avatar

  Nhật Long Lê
  .
  Mình đang muốn làm trần bằng tấm ốp tường pvc tư vấn cho mình nhé.
 • avatar

  Trần Thọ Bằng
  .
  Ở thái nguyên có đại lý có tấm ốp tường nhựa này chưa ạ, check tin nhắn mình trong page nha.
 • avatar

  Lê Khải Tùng
  .
  Báo giá tấm ốp tường pvc này có dành cho đại lý không ạ.
 • avatar

  Nguyễn Văn Kiên
  .
  Tấm ốp tường pvc của takadecor chất lượng tốt giá hợp lý mình đã sử dụng làm phòng khách và cảm thấy rất đẹp, trong tương lai còn phải ủng hộ công ty nhiều lần nữa

Viết bình luận