Báo giá tấm nhựa ốp pvc mới nhất 2021 | Tấm ốp nhựa giả gỗ, tấm ốp nhựa giả đá

Báo giá tấm ốp tường nhựa pvc | Tấm ốp tường nhựa giả gỗ, giả đá

Báo giá tấm ốp tường nhựa pvc mới nhất 2021 của tấm ốp takadecor

1. Báo giá tấm ốp nhựa pvc của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 001

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ TAKA 001

263,000 vnđ /Mét vuông

2 TAKA 013

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ 263,000 vnđ /Mét vuông
3 TAKA 015

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân sơn trắng (TAKA 015) 263,000 vnđ /Mét vuông
4 TAKA 022

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân đá 263,000 vnđ /Mét vuông
5 TAKA 028

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân giấy (TAKA 028) 263,000 vnđ /Mét vuông
6 TAKA 031

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ 263,000 vnđ /Mét vuông
7 TAKA 045

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân giấy 263,000 vnđ /Mét vuông
8 TAKA 052

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ 263,000 vnđ /Mét vuông
9 TAKA 053

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ 263,000 vnđ /Mét vuông
10 TAKA 054

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân gỗ 263,000 vnđ /Mét vuông
11 TAKA 081

Dài: 2900 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường pvc vân sơn xanh (TAKA 081) 263,000 vnđ /Mét vuông
12 TAKA SC01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân gỗ keo TAKA SC01 163,000 vnđ /Mét vuông
13 TAKA SC05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân gỗ sẫm TAKA SC05 163,000 vnđ /Mét vuông
14 TAKA SC07

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân gỗ pơ mu TAKA SC07 163,000 vnđ /Mét vuông
15 TAKA SC08

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân gỗ cánh gián TAKA SC08 163,000 vnđ /Mét vuông
16 TAKA SS01

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân đá ferarit TAKA SS01 163,000 vnđ /Mét vuông
17 TAKA SS02

Dài:3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân đá trắng TAKA SS02 163,000 vnđ /Mét vuông
18 TAKA RS05

Dài: 3000 mm

Rộng: 400 mm

Dày: 9 mm

Tấm ốp tường nhựa giả vân chỉ đá TAKA RS05 163,000 vnđ /Mét vuông

 

2. Báo giá tấm ốp pvc lam sóng của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 201

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng 173,000 vnđ /Tấm
2 TAKA 202

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng 173,000 vnđ /Tấm
3 TAKA 203

Dài: 3000 mm

Rộng: 204 mm

Dày: 30 mm

Tấm ốp lam sóng 173,000 vnđ /Tấm
4 TAKA 204

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm nhựa lam sóng pvc 173,000 vnđ /Tấm
5 TAKA 209

Dài: 3000 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 8 mm

Tấm ốp lam sóng 173,000 vnđ /Tấm
6 TAKA 210

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 173,000 vnđ /Tấm
7 TAKA 211

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 173,000 vnđ /Tấm
8 TAKA 212

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm ốp lam sóng pvc 173,000 vnđ /Tấm
9 TAKA 213

Dài: 3000 mm

Rộng: 206 mm

Dày: 15 mm

Tấm lam sóng pvc 173,000 vnđ /Tấm

 

3. Báo giá sàn nhựa SPC của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 501

Dài: 1220 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 4 mm

Sàn nhựa SPC vân gỗ sẫm   288,000 vnđ /m2  
2 TAKA 502

Dài: 1220 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 4 mm

Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu 288,000 vnđ /m2  
3 TAKA 503

Dài: 1220 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 4 mm

Sàn nhựa SPC vân gỗ nâu trắng 288,000 vnđ /m2  
4 TAKA 504

Dài: 1220 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 4 mm

Sàn nhựa SPC vân gỗ vàng nâu 288,000 vnđ /m2  
5 TAKA 505

Dài: 1220 mm

Rộng: 150 mm

Dày: 4 mm

Sàn nhựa SPC vân gỗ xám 288,000 vnđ /m2  

 

4. Báo giá nẹp pvc của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 101

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN SƠN TRẮNG 86,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 102

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN GỖ SẪM 86,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 111

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

NẸP GÓC DƯƠNG PVC VÂN GỖ KEO 86,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 119

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

86,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 103 Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 3 mm

NẸP GÓC ÂM PVC VÂN SƠN TRẮNG 86,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 104

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

NẸP GÓC ÂM PVC VÂN GỖ 86,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 112

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

NẸP GÓC ÂM PVC VÂN KEO 86,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 118

Dài: 3000 mm

Rộng: 20 mm

Dày: 5 mm

Nẹp góc âm 86,000 vnđ /Thanh
9 TAKA 105

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

NẸP KẾT THÚC PVC VÂN TRẮNG 86,000 vnđ /Thanh
10 TAKA 106

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

NẸP KẾT THÚC PVC VÂN GỖ 86,000 vnđ /Thanh
11 TAKA 116

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

nẹp kêt thúc 86,000 vnđ /Thanh
12 TAKA 120

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 3 mm

nẹp kết thúc pvc 86,000 vnđ /Thanh
13 TAKA 107

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

NẸP TRUNG GIAN 86,000 vnđ /Thanh
14 TAKA 115

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

nẹp trung gian pvc 86,000 vnđ /Thanh
15 TAKA 117

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian pvc 86,000 vnđ /Thanh
16 TAKA 121

Dài: 3000 mm

Rộng: 40 mm

Dày: 10 mm

Nẹp trung gian PVC 86,000 vnđ /Thanh

 

5. Báo giá phào chỉ của takadecor

STT KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 TAKA 113

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

PHÀO CÂN PVC VÂN GỖ 143,000 vnđ /Thanh
2 TAKA 114

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 15 mm

PHÀO CÂN PVC VÂN ĐÁ 143,000 vnđ /Thanh
3 TAKA 707

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần PVC vân gỗ 171,000 vnđ /Thanh
4 TAKA 708

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

Phào cổ trần PVC vân đá 171,000 vnđ /Thanh
5 TAKA 709

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

PHÀO CHÂN TƯỜNG PVC VÂN GỖ 171,000 vnđ /Thanh
6 TAKA 710

Dài: 3000 mm

Rộng: 100 mm

Dày: 17 mm

PHÀO CHÂN TƯỜNG VÂN ĐÁ 171,000 vnđ /Thanh
7 TAKA 711

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung tranh PVC vân gỗ 143,000 vnđ /Thanh
8 TAKA 712

Dài: 3000 mm

Rộng: 60 mm

Dày: 20 mm

Phào khung tranh PVC vân đá 143,000 vnđ /Thanh

 

6. Báo giá phụ kiện của takadecor

STT TÊN SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH SẢN PHẨM GIÁ
1 Ke innox

Dài: 40 mm

Rộng: 30 mm

Dày: 1 mm

Ke innox của taka 1,100 vnđ/Cái
2 Keo 

Dài: 400 mm

Rộng: 30 mm

Keo dán đa năng trong xây dựng TAKA BOND 48,000 vnđ/Lọ

 

Bình luận

 • avatar

  Nguyễn Nhật Minh
  .
  Quan tâm đến sản phẩm gửi báo giá cho mình nhé
 • avatar

  Phan Long
  .
  Shop có thi công hoàn thiện không ạ
 • avatar

  Nhật Long Lê
  .
  Mình đang muốn làm trần bằng tấm ốp tường pvc tư vấn cho mình nhé.
 • avatar

  Trần Thọ Bằng
  .
  Ở thái nguyên có đại lý có tấm ốp tường nhựa này chưa ạ, check tin nhắn mình trong page nha.
 • avatar

  Lê Khải Tùng
  .
  Báo giá tấm ốp tường pvc này có dành cho đại lý không ạ.
 • avatar

  Nguyễn Văn Kiên
  .
  Tấm ốp tường pvc của takadecor chất lượng tốt giá hợp lý mình đã sử dụng làm phòng khách và cảm thấy rất đẹp, trong tương lai còn phải ủng hộ công ty nhiều lần nữa

Viết bình luận